Glimtar från v.21

I inledningen av veckan repeterade vi begreppen hälften och dubbelt. Det gjorde vi genom gemensamma övningar på tavlan för att sedan färdighetsträna begreppen genom spela spel. Vid en station fick de skapa egna halsband av pärlor med hälften och dubbelt.

Fil 2015-05-19 08 44 48Fil 2015-05-19 11 53 37Fil 2015-05-19 11 53 49Fil 2015-05-19 11 54 00

I onsdags drog vi till skogs med alla elever i F-3. Först genomförde vi en tipspromenad och frågorna handlade om våren. När det var klart delades eleverna in i grupper och nu fick de uppdraget att leta rätt på en grenklyka och samla växter, blommor, mossa, granar och blad. Med materialet skulle de skapa en väv. De blev mycket fina och resultaten hängdes upp utanför entréerna till skolan.

Fil 2015-05-20 11 37 31Fil 2015-05-20 11 37 56Fil 2015-05-20 11 37 49Fil 2015-05-20 11 38 05

Vi har startat upp en ny omgång med ”Dagens nummer” men med två nya rubriker. Skriftliga beräkningar och större än/mindre än. Eleverna börjar tänka själva för att sedan följa upp med att samtala i par. För att till sist genomgång i helklass.

Fil 2015-05-22 10 56 19

Eleverna har även börjat skapa stenåldersvärldar på So´n. Nu får de nytta av sina kunskaper de erövrat under flera veckor.

Fil 2015-05-22 11 02 38Fil 2015-05-22 11 02 54Fil 2015-05-22 11 03 07

Vi hade sådan tur att vi hade besök av mamma Katarina som hade med sig ett litet stycke flinta. Tack för det, vilken tur vi hade!

 

Så här förklarar vi stenåldern

Eleverna i klassen har under en längre tid arbetat med stenåldern. De har funderat över begreppet stenålder, de har läst faktatexter, de har studerat bildtexter, besvarat frågor, sökt, samlat och skrivit beskrivande rapporter.

Vi har tittat på filmer, bilder och jag har läst berättelser som är kopplat till stenåldern. Eleverna har även tagit del av berättelser om ismannen Ötzi och om soluret Stonehenge i England.

Eleverna är indelade i olika grupper. Varje grupp fick ett antal begrepp. Begreppen skulle de illustrera med bild och beskriva begreppet med en enkel text och den tredje lappen står själva begreppet. Snart fylldes vår samlingsmatta i klassrummet med fina kort. När alla kort är klara kan de träna på att para i hop bild, förklaring och begrepp med varandra.

Fil 2015-05-12 16 49 22Fil 2015-05-12 16 49 37

Fil 2015-05-12 16 49 56

Rörliga ögon

I dag kom år F-1 in till oss, precis som de gör varannan vecka. I dag fick de ett ritpapper på det ritpappret skulle de limma fast två par ögon. Efter det skulle de rita precis vad som helst runt ögonen. Det visade sig att det var en mycket nyttig övning en del av eleverna hade svårt att skapa sig en inre bild hur deras figur skulle se ut. Men till slut kom de igång allihopa.

2015-05-06 08.50.242015-05-06 08.50.312015-05-06 09.05.232015-05-06 09.06.02

Under eftermiddagen så fortsatte arbetet på bilden med att jag läste fortsättningen på en berättelse. Efter varje del får eleverna en uppgift att illustrera till berättelsen. I dag så skulle de bara använda sig av tidningspapper.

2015-05-06 12.26.252015-05-06 12.27.58

Av tidningspapperet skulle de bygga upp en bild som de hade fått i huvudet när jag läste berättelsen. På baksidan av bilden skulle de skriva rubrik och en kort instruktion om innehållet.

Att kunna förklara

Matematiklektionen startades med att eleverna fick berätta vilka begrepp de kom ihåg som vi har gått igenom som rör geometri. Orden skrevs ett efter ett på tavlan som kvadrat, rektangel, sträcka, linje, rät vinkel, parallelltrapets osv. Till slut hade vi hela tavlan full med fina matematiska ord.

Nu fick eleverna sätta sig i mindre grupper med sig skulle de ha  papper, penna och linjal. Jag hade förberett och skapat en geometrisk figur som jag nu skulle försöka beskriva med matematiska begrepp utan att säga exakt vilken form det var. Jag började modella för eleverna. De ritade och kämpade på, koncentrationen var hög i klassrummet.

När de var klara skulle de jämföra med varandra och diskutera hur de hade uppfattat min beskrivning. Till sist målade jag min geometriska figur på tavlan. Nu började vi om igen. Nu var det dags för eleverna att göra precis som jag utifrån följande instruktion.

  • Använd fyra geometriska figurer
  • Bygg nu en gemensam figur av dessa fyra bitar
  • Beskriv figuren med hjälp av begreppen. Dina kamrater ska rita.
  • Var noga med att alla hänger med, ta det lugnt.
  • Jämför varandras förslag.
  • Vad behöver jag tänka på? Reflektera!

De satte igång med liv och lust. Detta gillar eleverna. Jag kan gå runt och lyssna i varje grupp och stötta de som behöver.

Fil 2015-05-05 21 38 15Fil 2015-05-05 21 38 28Fil 2015-05-05 21 38 39Fil 2015-05-05 21 39 00

Lektionen avslöts med att man får skriva på en post-it lapp vad man har lärt sig under dagens lektionspass.

Fagning

Varje år fagas de Gotländska ängena runt om på ön. Så även i Fardhem. Som tur är ligger ju vår skola precis bredvid änget. Så som tradition fagas änget på Valborgsmässoafton. Till skolan kommer eleverna med räfsor och en liten matsäck. Tillsammans med bygdens folk räfsar vi bort löv och plockar upp pinnar. Efter en timmes hårt arbete är det dags för en paus och matsäcken ätes.

2015-04-30 09.13.452015-04-30 09.14.272015-04-30 09.16.35

När matsäcken är uppäten och eleverna har fått leka en stund tar vi tag i arbetet igen och räfsar en stund till. Nu börjar kraften tryta både hos elever och lärare. Dagen avslutas med korv borta på Fardhems idrottsplats. Sedan får eleverna åka hem och fira Valborg. Här är gänget som räfsade.

2015-04-30 11.03.01

 

Får man har party i skolan?

Javisst! Får man det. I dag firade vi att vi har blivit 10 dagar smartare. För exakt 10 dagar sedan började eleverna att skriva på en post-it lapp vad de har lärt sig under dagen. Lapparna läser jag upp dagen efter och vi belönar oss med att skriva att vi nu har blivit som idag 10 dagar smartare. Detta är en idé som bygger på att stärka elevernas växande tankesätt (growth mindset) som forskaren Carol Dweck förespråkar. Många av idéerna har även kommit från en lärare som heter Malin som arbetar med detta med sina elever på högstadiet.

Fil 2015-04-28 10 21 38

Precis just i dag lyckas då en av eleverna fylla år så det blir dubbelt firande. Några i klassen har på eget initiativ bakat kolakakor och chokladbollar så det blev extra festligt.

Fil 2015-04-28 10 17 12Fil 2015-04-28 10 17 22

Dessutom hade två tjejer förberett ett uppträdande. De sjunger en fin låt på engelska.

Fil 2015-04-28 10 29 49

Sickan Cirkel

Vi arbetar med ett stort arbete i geometri. Vi började förra veckan med att samla in begrepp som man behöver använda för att kunna beskriva olika geometriska former som triangel, rektangel, kvadrat osv.

I dag fick de träffa Sickan Cirkel som presenterade sig själv med diameter, radie och perfekt kurva minsann.

Efter det målade eleverna cirklar i olika storlekar samt skrev ner de viktigaste begreppen.

Fil 2015-04-27 13 26 47