Geometri

Vi har under några veckor arbetat med geometri i år 2-3. Vi började med geometriska figurer och eleverna har samlat på sig matematiska begrepp genom att de har ritat, beskrivit muntligt för varandra, de har delat in geometriska figurer till andra geometriska figurer.

Sean har de övergått till att arbeta med geometriska objekt och de har studerat objekten och vad de kan tänkas var uppbyggda av för geometriska figurer. Sedan har de ritat av och monterat ihop egna geometriska objekt.

Efter det fick de i uppdrag att spela in en film med hjälp av appen iMovie där de skulle försöka beskriva det geometriska objektet. Här kommer de första förslagen.

När dessa filmer var klara tittade eleverna på filmerna och så gav de varandra feedback. När det var klart fick de chansen att ompröva och de gjorde de. Så här kommer nya versioner.

Det saknas en film och den kommer så fort den blir klar.

Utflyktsdag till Visby

I går åkte eleverna i år 1-3 med övriga elever från skolan med in till Visby. Vi släppte av eleverna i år 4-6 vid Atheneskolan och vi blev avsläppta vid Almedalen. I rask takt tog vi oss upp till Gotlands Museum där Museipedagog Lars Kruthof tog emot oss. Just i dag skulle eleverna få mer information om stenåldern då vi under flera veckor har arbetat med detta. Eleverna var spända av förväntan och lyssnade ivrigt på vad Lars hade att berätta.

Fil 2015-05-27 15 28 25Fil 2015-05-27 15 28 47Fil 2015-05-27 15 28 57Fil 2015-05-27 15 29 07

När vi var klara där gick vi vidare till Almedalsbiblioteket för en stunds bokprat. Bibliotekarien Sara tog emot oss och vi fick gå in i sagorummet. Sara hade plockat ihop flera bra böcker och många av böckerna var helt nya för både oss vuxna och barn.

Fil 2015-05-27 15 29 19

När vi nu var klara så hade klockan hunnit bli 12.00 och magen började göra sig påmind. Så sagt och gjort med matsäcken i högsta hugg trampade vi bort till Botaniska trädgården för pick nick. Vi hade ju sådan tur med vädret så vi verkligen njöt i fulla drag, både barn och vuxna. Efter mat i magen så hade en del elever löptävling andra lekte vid den lilla bäcken som flyter i trädgården. Några andra elever uppträdde med sång och dans för en del besökare som vandrade runt i trädgården. De äldre paret som satt och njöt på en parkbänk verkade nöjda och tackade flickorna med var sig en karamell.

Fil 2015-05-27 15 29 34Fil 2015-05-27 15 30 32

 

Efter en underbar dag for vi hem nöjda till skolan i Fardhem en del i vaket tillstånd en del i sovande.

Glimtar från v.21

I inledningen av veckan repeterade vi begreppen hälften och dubbelt. Det gjorde vi genom gemensamma övningar på tavlan för att sedan färdighetsträna begreppen genom spela spel. Vid en station fick de skapa egna halsband av pärlor med hälften och dubbelt.

Fil 2015-05-19 08 44 48Fil 2015-05-19 11 53 37Fil 2015-05-19 11 53 49Fil 2015-05-19 11 54 00

I onsdags drog vi till skogs med alla elever i F-3. Först genomförde vi en tipspromenad och frågorna handlade om våren. När det var klart delades eleverna in i grupper och nu fick de uppdraget att leta rätt på en grenklyka och samla växter, blommor, mossa, granar och blad. Med materialet skulle de skapa en väv. De blev mycket fina och resultaten hängdes upp utanför entréerna till skolan.

Fil 2015-05-20 11 37 31Fil 2015-05-20 11 37 56Fil 2015-05-20 11 37 49Fil 2015-05-20 11 38 05

Vi har startat upp en ny omgång med ”Dagens nummer” men med två nya rubriker. Skriftliga beräkningar och större än/mindre än. Eleverna börjar tänka själva för att sedan följa upp med att samtala i par. För att till sist genomgång i helklass.

Fil 2015-05-22 10 56 19

Eleverna har även börjat skapa stenåldersvärldar på So´n. Nu får de nytta av sina kunskaper de erövrat under flera veckor.

Fil 2015-05-22 11 02 38Fil 2015-05-22 11 02 54Fil 2015-05-22 11 03 07

Vi hade sådan tur att vi hade besök av mamma Katarina som hade med sig ett litet stycke flinta. Tack för det, vilken tur vi hade!

 

Så här förklarar vi stenåldern

Eleverna i klassen har under en längre tid arbetat med stenåldern. De har funderat över begreppet stenålder, de har läst faktatexter, de har studerat bildtexter, besvarat frågor, sökt, samlat och skrivit beskrivande rapporter.

Vi har tittat på filmer, bilder och jag har läst berättelser som är kopplat till stenåldern. Eleverna har även tagit del av berättelser om ismannen Ötzi och om soluret Stonehenge i England.

Eleverna är indelade i olika grupper. Varje grupp fick ett antal begrepp. Begreppen skulle de illustrera med bild och beskriva begreppet med en enkel text och den tredje lappen står själva begreppet. Snart fylldes vår samlingsmatta i klassrummet med fina kort. När alla kort är klara kan de träna på att para i hop bild, förklaring och begrepp med varandra.

Fil 2015-05-12 16 49 22Fil 2015-05-12 16 49 37

Fil 2015-05-12 16 49 56

Rörliga ögon

I dag kom år F-1 in till oss, precis som de gör varannan vecka. I dag fick de ett ritpapper på det ritpappret skulle de limma fast två par ögon. Efter det skulle de rita precis vad som helst runt ögonen. Det visade sig att det var en mycket nyttig övning en del av eleverna hade svårt att skapa sig en inre bild hur deras figur skulle se ut. Men till slut kom de igång allihopa.

2015-05-06 08.50.242015-05-06 08.50.312015-05-06 09.05.232015-05-06 09.06.02

Under eftermiddagen så fortsatte arbetet på bilden med att jag läste fortsättningen på en berättelse. Efter varje del får eleverna en uppgift att illustrera till berättelsen. I dag så skulle de bara använda sig av tidningspapper.

2015-05-06 12.26.252015-05-06 12.27.58

Av tidningspapperet skulle de bygga upp en bild som de hade fått i huvudet när jag läste berättelsen. På baksidan av bilden skulle de skriva rubrik och en kort instruktion om innehållet.

Att kunna förklara

Matematiklektionen startades med att eleverna fick berätta vilka begrepp de kom ihåg som vi har gått igenom som rör geometri. Orden skrevs ett efter ett på tavlan som kvadrat, rektangel, sträcka, linje, rät vinkel, parallelltrapets osv. Till slut hade vi hela tavlan full med fina matematiska ord.

Nu fick eleverna sätta sig i mindre grupper med sig skulle de ha  papper, penna och linjal. Jag hade förberett och skapat en geometrisk figur som jag nu skulle försöka beskriva med matematiska begrepp utan att säga exakt vilken form det var. Jag började modella för eleverna. De ritade och kämpade på, koncentrationen var hög i klassrummet.

När de var klara skulle de jämföra med varandra och diskutera hur de hade uppfattat min beskrivning. Till sist målade jag min geometriska figur på tavlan. Nu började vi om igen. Nu var det dags för eleverna att göra precis som jag utifrån följande instruktion.

  • Använd fyra geometriska figurer
  • Bygg nu en gemensam figur av dessa fyra bitar
  • Beskriv figuren med hjälp av begreppen. Dina kamrater ska rita.
  • Var noga med att alla hänger med, ta det lugnt.
  • Jämför varandras förslag.
  • Vad behöver jag tänka på? Reflektera!

De satte igång med liv och lust. Detta gillar eleverna. Jag kan gå runt och lyssna i varje grupp och stötta de som behöver.

Fil 2015-05-05 21 38 15Fil 2015-05-05 21 38 28Fil 2015-05-05 21 38 39Fil 2015-05-05 21 39 00

Lektionen avslöts med att man får skriva på en post-it lapp vad man har lärt sig under dagens lektionspass.

Fagning

Varje år fagas de Gotländska ängena runt om på ön. Så även i Fardhem. Som tur är ligger ju vår skola precis bredvid änget. Så som tradition fagas änget på Valborgsmässoafton. Till skolan kommer eleverna med räfsor och en liten matsäck. Tillsammans med bygdens folk räfsar vi bort löv och plockar upp pinnar. Efter en timmes hårt arbete är det dags för en paus och matsäcken ätes.

2015-04-30 09.13.452015-04-30 09.14.272015-04-30 09.16.35

När matsäcken är uppäten och eleverna har fått leka en stund tar vi tag i arbetet igen och räfsar en stund till. Nu börjar kraften tryta både hos elever och lärare. Dagen avslutas med korv borta på Fardhems idrottsplats. Sedan får eleverna åka hem och fira Valborg. Här är gänget som räfsade.

2015-04-30 11.03.01